IPieter Albertsz
geb. Noordeinde circa 1595, Timmerman, overl. Noordeinde 28-04-1654 (ongeveer 59 jaar), begr. Graft 28-04-1654

functie: Rooimeester in 1622, 1623 en 1633 tot 1650.
Hooischatter in 1629, 1630

tr. Graft Mary Jans, overl. Graft 21-01-1671, begr. Graft 23-01-1671

Kinderen:

1 Arent Pietersz Troon, geb. Noordeinde circa 1620, volgt IIa
2 Jan Pieterszn, geb. Noordeinde circa 1620, volgt IIb
3 Dirck Pietersz Hartog, geb. Noordeinde 1638, volgt IIc
4 Jantjen Pieters, geb. Noordeinde, volgt IId
5 Neeltje Pieters Hartog, geb. Noordeinde [1656 gedoopt door haar broer Arent Pietersz], ged. Noordeinde 1656
tr. Graft 16-10-1660 Claes Cornelisz Valck, geb. De Rijp, Commandeur, woont Nieuwe Niedorp, Noordeinde, overl. Noordeinde 1693, begr. Graft 23-02-1693, zn. van Cornelis Jansz

Hij vaarde als commandeur voor reder Jacob Jansz Mol uit Jisp, de naam van zijn schip was 'de Valck'.

6 Weijntje Pieters, geb. Noordeinde, woont Noordeinde, overl. Noordeinde, begr. Graft 22-04-1676
7 NN, overl. Noordeinde, begr. Graft 29-01-1647
8 NN, overl. Noordeinde 1656, begr. Graft 07-06-1656
IIaArent Pietersz Troon[I]
geb. Noordeinde circa 1620, ged. Noordeinde, Leraar Doopsgezinde Gemeente Noordeinde en De Rijp; Timmerman - Leraar Doopsgezinde Gemeente, woont Noordeinde, overl. Noordeinde 01-03-1694 (ongeveer 74 jaar)

functie:
Rooimeester
1647, 1648
Rooimeester
1653 t/m 1690

tr. Graft, Gehuwd voor 1655 Maartje IJsbrants, geb. Noordeinde, dr. van IJsbrant Teunisz

Kinderen:

1 Albert Arentsz, volgt IIIa
2 IJsbrand Arentsz, geb. Noordeinde 1656, volgt IIIb
3 Jantje Arents, geb. Noordeinde [Gedoopt door haar vader Arent Pietersz Troon], ged. Noordeinde 24-02-1679
4 Pieter Arentsz, ged. Noordeinde 16-02-1685, volgt IIIc
5 Marij Arents, overl. Noordeinde 1706
tr. Graft 29-03-1668 Teunis Gerritsz Lijndraijer
IIbJan Pieterszn[I]
geb. Noordeinde circa 1620, Stuurman haringschip, woont Noordeinde op de Taanhuisbuurt, overl. Graft 26-11-1667 (ongeveer 47 jaar)
tr. Graft 28-02-1660 [Jan Pietersz tweede huwelijk] Neel Pieters, geb. Noordeinde, overl. Noordeinde 1692, begr. Graft

Kinderen:

1 Pieter Jansz, geb. Noordeinde circa 1665
IIc Dirck Pietersz Hartog [Dirck Pietersz was de eerste die de achternaam Hartog (of Hartig) gebruikte][I]
geb. Noordeinde 1638, ged. Noordeinde 1658 [RAA Alkmaar. Graft Inv.Nr. 25], Commandeur op de walvisvaart, woont Noordeinde op de Rijckesbuurt, overl. Noordeinde 1691 (ongeveer 53 jaar), begr. 03-12-1691 [RAA Alkmaar. Graft Inv.Nr. 11, graf nr.296]

Dirck Pietersn Hartog was reeds voor 1670 commandeur op de Groenlandse walvisvaart tot aan zijn overlijden toe. Op 22 juli 1691 stond hij op het punt om weer naar zee te vertrekken, volgens een notariele akte. Hij voer voor reder Willem Vet ui de Rijp, naam van zijn schip was 'de Jonge Tobias'.

tr. Graft 22-12-1663 [RAA Alkmaar. Civiele trouwboeken Graft Inv.No.27. Getuigen zijn Jan Pietersz zijn broer en Maerten Gerts haar zwager] Aechte Willems Kriek, geb. Noordeinde, woont Noordeinde, overl. Noordeinde 1690, begr. 23-12-1690

Kinderen:

1 NN, ongehuwd, overl. Noordeinde 1664, begr. Graft 07-11-1664
2 NN, ongehuwd, overl. Noordeinde 1673, begr. Graft 15-04-1673
3 Pieter Dirksz, geb. Noordeinde 1665, woont Noordeinde - de Rijp

Woonde in de Rijp aan de Rijperdijk.

(1) tr. Graft 21-01-1690 Mary Jacobs Opdam, geb. De Rijp 1665
(2) tr. De Rijp 03-08-1715 Grietje Pieters
4 Aerjantje Dirks, geb. Noordeinde, volgt IIId
5 Marij Dirks, geb. Noordeinde, ongehuwd, overl. De Rijp 1724, begr. Graft 26-05-1724
IIdJantjen Pieters[I]
geb. Noordeinde
tr. Graft 19-01-1686 Cornelis Maertensz de Boer, geb. Noordeinde, Commandeur, woont Noordeinde

Hij voer voor reder Willem Vet uit de Rijp, naam van zijn schip was 'Abrams Offerhande'.

Kinderen:

1 NN, begr. Graft 01-04-1678
2 NN, begr. Graft 11-08-1687
3 Guurtje Cornelis
tr. Graft 30-12-1684 Cornelis Jacobsz
4 Pieter Cornelisz, geb. Noordeinde 1657, Commandeur, woont Noordeinde

Pieter Cornelisz vaarde als commandeur op de walvisvaart in 1700 voor reder Zeeger Vettes en van 1701 tot 1703 voor reder Jan van Hoorn, beiden te de Rijp.

(1) tr. Graft 12-12-1682 Maritje Pieters
(2) tr. Graft 09-01-1695 Aeltjen Claes
5 Maerten Cornelisz, geb. Noordeinde, zeevarende, woont Noordeinde
IIIaAlbert Arentsz Troon[IIa]
tr. Graft 11-12-1677 Trijntje Louwes, ged. Noordeinde 26-03-1678, overl. Noordeinde 16-06-1679 (14 maanden)

Kinderen:

1 Cornelis Albertsz, ged. Noordeinde 06-11-1700, volgt IVa
IIIbIJsbrand Arentsz Troon[IIa]
geb. Noordeinde 1656 [Gedoopt door zijn vader Arent Pietersz], ged. Noordeinde 07-02-1670, overl. Krommenie 1696 (ongeveer 40 jaar)
tr. Graft 30-01-1670 Anne Cornelis Gorter, geb. Onbekend 1656, overl. Krommenie 22-12-1721 (ongeveer 65 jaar)

Kinderen:

1 Cornelis IJsbrandsz, geb. Krommenie 1680, volgt IVb
2 Trijntje IJsbrands, geb. Onbekend 1682, overl. Krommenie 16-05-1715 (ongeveer 33 jaar)
tr. Onbekend 1702 Cornelis Simonsz Smit, geb. 1682, overl. Krommenie 14-02-1711 (ongeveer 29 jaar)
3 IJsbrand IJsbrandsz, geb. Onbekend 1685, volgt IVc
IIIcPieter Arentsz Troon[IIa]
ged. Noordeinde 16-02-1685, overl. Noordeinde 14-10-1718 (33 jaar)
(1) tr. Graft 23-01-1694 Aeltjen Daniels, geb. De Rijp

Kinderen:

1 Neeltje Pieters, ged. Noordeinde 12-11-1712
2 Aaltje Pieters, ged. Noordeinde 30-03-1715
(2) tr. Graft 09-05-1705 Neeltje Kornelis
IIId Aerjantje Dirks Hartog[IIc]
geb. Noordeinde, overl. Noordeinde 02-01-1701
tr. Graft 21-01-1690 Jan Meyertsz Matselaer, geb. Noordeinde, Koopman, overl. Noordeinde 10-12-1726, zn. van Meyert Jansz Matselaer en Maritje Cornelis

Kinderen:

1 Dirk Jansz Hartog, geb. Noordeinde 1695, volgt IVd
2 Aagt Jans Hartog, geb. Noordeinde 1696

Vertrok naar Enkhuizen omstreeks 1720

IVaCornelis Albertsz Troon[IIIa]
ged. Noordeinde 06-11-1700, overl. De Rijp 16-08-1707 (6 jaar) [Begraven te Graft]
tr. Graft 14-11-1699 Trijntje Alberts, geb. De Rijp

Kinderen:

1 N.N. Cornelis, overl. De Rijp 23-08-1706
2 N.N. Cornelis, overl. De Rijp 19-01-1708
IVb Cornelis IJsbrandsz Troon[IIIb]
geb. Krommenie 1680, overl. Krommenie 24-08-1742 (ongeveer 62 jaar)
(1) tr. Krommenie 29-09-1709 Trijntje Maertens, geb. Westzaandam 1689, overl. Krommenie 17-06-1716 (ongeveer 27 jaar)

Kinderen:

1 Leveloos kind, geb. Krommenie 16-03-1712, overl. Krommenie 16-03-1712 (0 dagen)
2 Antje Cornelis, geb. Krommenie 1713, overl. Krommenie 28-02-1780 (ongeveer 67 jaar)
(2) tr. Krommenie 30-07-1740 Neeltje Sijmons, geb. Onbekend 1720

Kinderen:

3 Maertje Cornelis, geb. Krommenie 1741, overl. Krommenie 1751 (ongeveer 10 jaar)
IVcIJsbrand IJsbrandsz Troon[IIIb]
geb. Onbekend 1685, overl. Krommenie 17-12-1722 (ongeveer 37 jaar)
tr. Krommenie 21-02-1705 Marie Pieters Foor, geb. Onbekend 1685

Kinderen:

1 Grietje IJsbrands, geb. Krommenie 1707, overl. Krommenie 12-03-1707
2 Jacob IJsbrandsz, geb. Krommenie 1707, overl. Krommenie 16-07-1707
3 Jacob IJsbrandsz, geb. Krommenie 1708, overl. Krommenie 23-07-1708
4 Levenloos kind, geb. Krommenie 29-11-1710, overl. Krommenie 29-11-1710 (0 dagen)
5 Guurtje IJsbrands, geb. Krommenie 1713, overl. Krommenie 19-09-1713
6 Cornelis IJsbrandsz, geb. Krommenie 1714, overl. Krommenie 20-08-1714
7 Cornelis IJsbrandsz, geb. Krommenie 1717, overl. Krommenie 02-08-1717
8 Jan IJsbrandsz, geb. Krommenie 1718, overl. Krommenie 12-03-1718
9 Jacob IJsbrandsz, geb. Krommenie 1721, overl. Krommenie 09-10-1721
IVdDirk Jansz Hartog
geb. Noordeinde 1695, Koopman, overl. De Rijp 1748 (ongeveer 53 jaar)

Vertrok in 1738 naar de Rijp.

(1) tr. Graft 03-05-1720 Teetje Dirks, geb. Wester Blokker
(2) tr. Graft 10-09-1729 Maartje Willems Adel, geb. Schermerhorn 15-11-1705, dr. van Willem Cornelis Adel en Grietje Jans

Kinderen:

1 Jan Dirksz, geb. Noordeinde 11-08-1736, overl. Noordeinde 26-10-1736 (2 maanden)
2 Willem Dirksz, geb. De Rijp 17-11-1737, volgt Va
3 Grietje Dirks, geb. De Rijp 1741
4 Jan Dirks, geb. De Rijp 1742
VaWillem Dirksz Hartog[IVd]
geb. De Rijp 17-11-1737, Winkelier, woont Rechtestraat 211 De Rijp, overl. De Rijp 17-12-1784 (47 jaar)
tr. De Rijp 17-10-1761 Neeltje Benedictus, geb. Noordeinde 26-06-1736, overl. De Rijp 20-01-1813 (76 jaar), dr. van Benedictus Jansz (Boer) en Trijntje Pieters (Naaister)

Kinderen:

1 Maartje, geb. De Rijp, volgt VIa
2 Trijntje, geb. De Rijp 1765, woont Kralingerbuurt 464 - Mennonietenklooster De Rijp, overl. De Rijp 10-01-1812 (ongeveer 47 jaar)

stond aan de Kralingerbuurt of de Tuinbuurt. "het huis behorende aan de Doopsgezinde Gemeente". Blijkbaar identiek aan Tuinbuurt 464 in 1818: het Doopsgezinde Klooster

tr. De Rijp 11-11-1792 Dirk Jansz Bont, woont De Rijp
3 Dirk Willemsz, geb. De Rijp 16-02-1766, volgt VIb
4 Jan, geb. De Rijp 1768, Winkelier, overl. De Rijp 07-01-1830 (ongeveer 62 jaar)
tr. De Rijp 15-05-1796 Grietje van Leeuwen, geb. Zaandam West 08-04-1775, ged. Zaandam West 09-04-1775, overl. De Rijp 16-10-1845 (70 jaar), dr. van Jacob Gerrits van Leeuwen en Hillegond Dirks Fraaij
5 Grietje, geb. De Rijp 1773, overl. De Rijp 24-08-1808 (ongeveer 35 jaar)
6 Klaas, geb. De Rijp 1775, overl. De Rijp 16-11-1776
7 Klaas, geb. De Rijp 1777, overl. De Rijp 03-01-1778
8 Klaas, geb. De Rijp 1779
VIaMaartje Hartog[Va]
geb. De Rijp, overl. De Rijp 1816
(1) tr. Cornelis Wiepjes

Kinderen:

1 Neeltje, geb. Knollendam 1791
tr. De Rijp 31-03-1816 Willem van Luijt, geb. Uitgeest 1791
(2) tr. Cornelis Wiepjes
VIbDirk Willemsz Hartog[Va]
geb. De Rijp 16-02-1766, Winkelier-kruidenier, overl. De Rijp 09-10-1831 (65 jaar)
(1) tr. De Rijp 30-04-1791 Engeltje Lugtig, geb. Marken Binnen circa 1768, woont De Rijp, overl. De Rijp 12-01-1813 (ongeveer 45 jaar), dr. van Pieter Lugtig en Elisabeth Uil

Kinderen:

1 Willem, geb. De Rijp 23-07-1792, volgt VIIa
2 Trijntje, geb. De Rijp 02-03-1794, overl. De Rijp 10-01-1812 (17 jaar)
(2) tr. De Rijp 11-12-1814 Truijtje (Geertrui) Winschut, geb. Purmerend 02-03-1771, ged. Purmerend 03-03-1771, overl. De Rijp 07-01-1848 (76 jaar), dr. van Gerrit Winschoten (overl. Purmerend 12-12-1810) en Willemijntje Visser
VIIaWillem Hartog[VIb]
geb. De Rijp 23-07-1792, Winkelier - Koopman, overl. De Rijp 07-10-1842 (50 jaar)
tr. De Rijp 23-04-1815 Cornelia Schuchart, geb. Amsterdam 12-03-1799, ged. Amsterdam 15-03-1799, Evangelisch Luthersche Gemeente, overl. De Rijp 27-05-1858 (59 jaar), dr. van Johan Valentijn Christfield Schuchart en Alida Roosenboom

Kinderen:

1 Dirk, geb. De Rijp 04-08-1815, woont Oosteind 150 De Rijp, overl. De Rijp 14-04-1829 (13 jaar)
2 Jan, geb. De Rijp 01-03-1818, volgt VIIIa
3 Gerrit, geb. De Rijp 01-09-1818, fuselier 4e cie 1e batt 2e afd infanterie (V23091840), overl. Nijmegen 23-09-1840 (22 jaar) [Archief Nijmegen, Inv.Nr.1275]

Gerrit overleed op 22 jarige leeftijd in het veldhospitaal te Nijmegen (Garnizoenshospitaal). Hij diende bij de 4e Comp. 1e battaljon 2e afd. Infanterie

4 Engeltje, geb. De Rijp 06-03-1822, overl. De Rijp 09-02-1838 (15 jaar)
5 Grietje, geb. De Rijp 05-11-1823, volgt VIIIb
6 Geertruida, geb. De Rijp 06-12-1825, volgt VIIIc
7 Engeltje, geb. De Rijp 25-02-1838, volgt VIIId
VIIIaJan Hartog[VIIa]
geb. De Rijp 01-03-1818, Schippersknecht, overl. De Rijp 26-04-1880 (62 jaar)
tr. De Rijp 15-07-1838 Klaasje van Petten, geb. De Rijp 19-08-1815, overl. De Rijp 04-07-1866 (50 jaar), dr. van Aldert van Petten (geb. De Rijp 10-05-1791, Hekelaar, overl. De Rijp 10-08-1838) en Antje Bierman (geb. De Rijp 1791, overl. De Rijp 15-11-1850)

Kinderen:

1 Willem, geb. De Rijp 02-12-1838, volgt IXa
2 Cornelia, geb. N.Z. schermer 1841, overl. De Rijp 16-04-1844 (ongeveer 3 jaar)
3 Antje, geb. De Rijp 03-01-1844, overl. Haarlem 24-07-1927 (83 jaar)
tr. Beemster 11-06-1865 Jacob Baas, geb. Beemster 1841, Timmerman, overl. Beemster 01-08-1895 (ongeveer 54 jaar), zn. van Arie Baas (geb. Beemster 1816) en Jaapje Pronk (geb. Beemster 1814)
4 Cornelia, geb. De Rijp 01-06-1846, overl. De Rijp 14-02-1849 (2 jaar)
5 Geertruida, geb. De Rijp 16-12-1848, overl. Graft 08-11-1897 (48 jaar)
tr. Jisp 29-06-1879 Teunis Timmerman, geb. Jisp 1850, Arbeider; Winkelier
6 Aldert, geb. De Rijp 03-08-1851, volgt IXb
7 Dirk, geb. De Rijp 14-11-1854, overl. De Rijp 31-07-1855 (8 maanden)
VIIIbGrietje Hartog[VIIa]
geb. De Rijp 05-11-1823, overl. Akersloot 12-05-1901 (77 jaar)
tr. De Rijp 23-05-1845 Johannes Phaff, geb. Noordbroek (GR) 14-02-1814, Schipper, overl. Alkmaar 03-01-1903 (88 jaar), zn. van George Johannes Phaff (Broodbakker) en Geeske Jakobs Deen (Broodbakkersvrouw)

Kinderen:

1 Geeske, geb. Alkmaar 1846
tr. Alkmaar 16-05-1897 Jacob Stroomer, geb. Alkmaar 1850, Tabakskerver
2 Willem, geb. Alkmaar 1848, Schipper
tr. Alkmaar 07-05-1882 Hendrika Glijnis, geb. Alkmaar 1861
3 Cornelia, geb. Alkmaar 1856
tr. Alkmaar 14-10-1877 Jacob Jongejan, geb. Barsingerhorn 1854, Smid
4 Jacob, geb. Alkmaar 1860
(1) tr. Ameland 31-07-1883 Antje Bakker, geb. Alkmaar 1863
(2) tr. Alkmaar 24-05-1885 Hester Kramer, geb. Alkmaar 1858
5 Jantje, geb. Alkmaar 1863, Veehandelaar
tr. Cornelis Hoogland, geb. ZN Schermer 1865
VIIIcGeertruida Hartog[VIIa]
geb. De Rijp 06-12-1825, overl. De Rijp 01-01-1894 (68 jaar)
tr. De Rijp 01-07-1849 Klaas van Petten, geb. De Rijp 04-08-1817, Hekelaar, arbeider, visser, overl. De Rijp 1880 (ongeveer 63 jaar), zn. van Aldert van Petten (geb. De Rijp 10-05-1791, overl. De Rijp 1838) en Antje Bierman (geb. De Rijp 1791, overl. De Rijp 15-11-1850)

Kinderen:

1 Cornelia, geb. De Rijp 21-08-1850
tr. Alkmaar 26-10-1879 Jan Jonker, Werkman
2 Aldert, geb. De Rijp 22-06-1852, volgt IXc
3 Willem, geb. De Rijp 04-09-1854, Visser
tr. Graft 01-05-1887 Poulina Stam, geb. Graft 1864
4 Antje, geb. De Rijp 27-02-1857
tr. Vlieland 29-05-1879 Pieter Willem Blom, geb. Vlieland 1855, zn. van Albert Blom (geb. Vlieland 23-05-1817) en Maayke Cornelisse Molenaar (geb. Vlieland 10-12-1820)
5 Jan, geb. De Rijp 03-01-1860, overl. De Rijp 30-01-1865 (5 jaar)
6 Cornelis, geb. De Rijp 02-01-1863, Stoker
tr. De Rijp 18-07-1903 Geertruida van Petten, geb. De Rijp 1882, dr. van Aldert van Petten (IXc) (geb. De Rijp 22-06-1852, Arbeider) en Jaapje Oud (geb. ZN Schermer 1851)
7 Jan, geb. De Rijp 24-12-1866
8 Klaas, geb. De Rijp 15-04-1871, volgt IXd
VIIIdEngeltje Hartog[VIIa]
geb. De Rijp 25-02-1838
tr. Amsterdam 03-02-1859 Hermanus Cornelis Wennink, geb. Amsterdam 30-09-1822, Hofmeester, woont Amsterdam, zn. van Cornelius Wennink (geb. Amsterdam 1799, Zaakwaarnemer)

Woonde op de Heerengracht 158 van 1858 tot 1859, vanaf 1859 op de Rozenstraat 401.

Kinderen:

1 Geertruida Cornelia, geb. Amsterdam 30-12-1859, overl. Amsterdam 05-01-1945 (85 jaar)
2 Jacobus Hermanus, geb. Amsterdam 14-02-1862, overl. Amsterdam 27-05-1862 (3 maanden)
3 Maria Christina Engelina Jacoba, geb. Amsterdam 23-05-1863
IXaWillem Hartog[VIIIa]
geb. De Rijp 02-12-1838, Houtzagersknecht, overl. Haarlem 29-06-1909 (70 jaar)
(1) tr. De Rijp 25-08-1861 Gesina (Sientje) Gooijer, geb. Z.N.Schermer 1837, overl. Beets 11-11-1875 (ongeveer 38 jaar), dr. van Barend Gooijer (geb. Zaandam 1802, overl. Graft 12-10-1858) en Maartje Kanzen (geb. Broek op Langedijk 1805)

Kinderen:

1 Klaasje, geb. Beets 20-02-1862, volgt Xa
2 Jan, geb. Beets 17-07-1863, Houtzager, woont Beets, overl. Schermerhorn 21-07-1888 (25 jaar)
3 Barend, geb. Beets 23-05-1865, overl. Beets 18-12-1865 (6 maanden)
4 Barend, geb. Beets 21-09-1866, volgt Xb
5 Willem, geb. Beets 21-07-1868, volgt Xc
6 Maartje, geb. Beets 21-03-1872, volgt Xd
7 Antje, geb. Beets 1876, volgt Xe
(2) tr. Beets 04-08-1876 Trijntje Gooijer, geb. Graft 1843, dienstbode, overl. Beets 10-05-1907 (ongeveer 64 jaar), dr. van Barend Gooijer (geb. Zaandam 1802, overl. Graft 12-10-1858) en Maartje Kanzen (geb. Broek op Langedijk 1805)

Kinderen:

8 Gesina, geb. Beets 1877, volgt Xf
IXbAldert Hartog[VIIIa]
geb. De Rijp 03-08-1851, Visser, overl. De Rijp 09-11-1913 (62 jaar)
tr. De Rijp 31-12-1871 Aagje Kwadijk, geb. De Rijp 12-10-1848, overl. De Rijp 21-01-1925 (76 jaar), dr. van Jacob Pietersz Kwadijk (geb. De Rijp 21-01-1815, Scheepstimmermansknecht) en Trijntje Deurman (geb. De Rijp 21-04-1811)

vermelding:
Woonde in 1911 samen met haar kleinzoon Aldert Jan welke geboren was in de Wormer op 9 december 1897 op de Kralingerbuurt De Rijp.
Bron: Bevolkingsregister 1911
vermelding:
Aldert Jan vertrok 19 aug 1914 naar Haarlemmerliede-Spaarnwoude, vertrok daar weer op 28 maart 1919

Kinderen:

1 Jan, geb. De Rijp 03-12-1872, volgt Xg
2 Trijntje, geb. De Rijp 16-08-1875, overl. De Rijp 23-03-1955 (79 jaar)
tr. De Rijp 20-01-1900 Christiaan Siekman, geb. De Rijp 05-11-1869, Schoenmaker, overl. De Rijp 09-02-1923 (53 jaar), zn. van Petrus Johannes Siekman (geb. De Rijp 23-09-1836, overl. De Rijp 11-07-1885) en Jannetje de Vos (geb. De Rijp 26-12-1834, overl. De Rijp 06-06-1909)
3 Jacob, geb. De Rijp 06-08-1877, overl. De Rijp 06-04-1887 (9 jaar)
4 Willem, geb. De Rijp 11-10-1880, volgt Xh
5 Aldert, geb. De Rijp 18-11-1882, Machinist; Matroos, overl. Bussum 16-12-1969 (87 jaar)
tr. Weesperkarspel 05-12-1907 Johanna Jannetje Kraanepoel, geb. Nieuwer Amstel 17-07-1871, overl. Weesp 19-03-1947 (75 jaar)
IXcAldert van Petten
geb. De Rijp 22-06-1852, Arbeider
tr. De Rijp 23-05-1880 Jaapje Oud, geb. ZN Schermer 1851

Kinderen:

1 Geertruida, geb. De Rijp 1882
tr. Cornelis van Petten Zie VIIIc-6
IXdKlaas van Petten
geb. De Rijp 15-04-1871, Sergeant der artillerie
tr. Naarden 28-08-1907 Johanna Geertrui Christina Albregt, geb. Amsterdam 1872, dienstbode

Kinderen:

1 Nicolaas, geb. Amsterdam 1894, emaille schilder
tr. Voorst 10-03-1917 Johanna Roskam, geb. Voorst 1897
2 Jan, geb. Naarden 1899
tr. Utrecht 12-10-1922 Cecilia Agnes Martens, geb. Rosmalen 1881. Gescheiden Utrecht 29-07-1931
XaKlaasje Hartog[IXa]
geb. Beets 20-02-1862, overl. Schermerhorn 12-12-1942 (80 jaar)
tr. Z.N.Schermer 29-04-1883 Klaas Wester, geb. Z.N.Schermer 1860, Watermolenaar, overl. Schermerhorn 28-12-1937 (ongeveer 77 jaar), zn. van Pieter Wester (geb. Z.N.Schermer 1835) en Grietje de Koning (geb. Heerhugowaard 1831)

Kinderen:

1 Grietje, geb. ZN Schermer 1885
tr. Ursem 22-02-1903 Cornelis Plevier, geb. Schermerhorn 1880, Timmerman
2 Willem, geb. ZN Schermer 1898, rijwielhersteller
tr. Schermerhorn 26-01-1921 Aaltje Leijdekker, geb. Schermerhorn 1898
XbBarend Hartog[IXa]
geb. Beets 21-09-1866, Houtzager - Schipper, overl. Alkmaar 11-04-1935 (68 jaar)
tr. Beets 06-01-1889 Aafje Beunder, geb. Schermerhorn 20-11-1863, overl. Beets 06-12-1924 (61 jaar), dr. van Klaas Beunder (geb. Oosthuizen 1834) en Guurtje van Leijen (geb. Schermerhorn 1835)

Kinderen:

1 Willem, geb. Beets 01-05-1889, overl. Hoorn 22-12-1903 (14 jaar)
2 Klaas, geb. Beets 04-02-1890, overl. Beets 06-05-1893 (3 jaar)
3 Trijntje, geb. Beets 04-07-1892, volgt XIa
4 Klaas, geb. Beets 30-07-1895, volgt XIb
5 Guurtje, geb. Beets 20-07-1898
tr. Beets 11-12-1919 Klaas Alles, geb. Beemster 13-07-1892, Landbouwer, zn. van Klaas Alles (geb. Beemster 16-11-1838) en Grietje Vet (geb. Beemster 14-12-1844, overl. Beemster 23-05-1886)
6 Gezina, geb. Beets 24-07-1901, volgt XIc
XcWillem Hartog[IXa]
geb. Beets 21-07-1868, Timmerman, overl. Koog aan de Zaan 13-10-1942 (74 jaar)
tr. Beets 25-10-1891 [RIN MH:F18 _UID 1C1ACBE1-C69B-4ED2-8514-911E55D827B8] Pietertje Keetbaas, geb. Beemster 04-12-1863, overl. Zaandijk 14-05-1936 (72 jaar), dr. van Pieter Keetbaas (geb. Hoogkarspel 1825, Werkman, arbeider, overl. Beemster 14-06-1863) en Elisabeth Raven (geb. Westwoud 18-04-1827, overl. Beemster 26-12-1899)

Kinderen:

1 Trijntje, geb. Beets 09-02-1892, overl. Beets 28-06-1892 (4 maanden)
2 Pieter, geb. Beets 05-06-1893, volgt XId
3 Willem, geb. Beets 05-06-1893, volgt XIe
4 Trijntje, geb. Beets 05-09-1895, volgt XIf
5 Elisabeth, geb. Beets 22-09-1897
tr. Zaandijk 05-04-1923 Aldert Doeven, geb. Koog a/d Zaan 1896
6 Gesina, geb. Beets 21-04-1899
tr. Wormerveer 28-06-1922 Dirk van Veen, geb. Wormerveer 1898
7 Jan, geb. Beets 06-09-1900, volgt XIg
8 Barend, geb. Beets 20-01-1904, volgt XIh
XdMaartje Hartog[IXa]
geb. Beets 21-03-1872, overl. Koog a/d Zaan 24-01-1954 (81 jaar)
tr. Oosthuizen 15-01-1893 [6] Johan Bernard Louw, geb. Kwadijk 25-04-1868, Kaaskopersknecht, woont Oosthuizen, overl. Zaandijk 06-08-1945 (77 jaar), zn. van Cornelis Louw (geb. Hem 03-03-1839, Kledermaker) en Neeltje Stalman (geb. Katwijk 26-11-1839)

Kinderen:

1 Cornelis, geb. Oosthuizen 26-06-1893, overl. Hilversum 20-02-1973 (79 jaar)
2 Trijntje, geb. Oosthuizen 18-11-1895, overl. Oosthuizen 22-04-1896 (5 maanden)
3 Willem, geb. Oosthuizen 27-04-1897, overl. Zaandam 04-09-1982 (85 jaar)
4 Neeltje, geb. Oosthuizen 10-12-1898, overl. Koog a/d Zaan 03-12-1986 (87 jaar)
5 Trijntje, geb. Oosthuizen 07-08-1900, overl. Haarlem 10-08-1992 (92 jaar)
6 Gesina, geb. Zaandijk 26-08-1906, overl. Zaanstad 19-10-1990 (84 jaar)
7 Johan Bernard, geb. Zaandijk 13-07-1911, overl. Zaandam 03-06-1990 (78 jaar)
8 Levenloos geboren kind, geb. Zaandijk 10-01-1916, overl. Zaandijk 10-01-1916 (0 dagen)
XeAntje Hartog[IXa]
geb. Beets 1876, overl. Haarlem 25-09-1951 (ongeveer 75 jaar)
tr. Beets 02-02-1896 Cornelis Dubbelman, geb. Barsingerhorn 11-09-1867, Schilder, zn. van Arij Dubbelman en Cornelia Ardon

Kinderen:

1 Arie Dubbeldam, geb. Haarlem 08-03-1897
tr. Haarlem 22-02-1922 Petronella van der Voort
2 Trijntje, geb. Haarlem 22-05-1903
XfGesina Hartog[IXa]
geb. Beets 1877, overl. Haarlem 10-01-1939 (ongeveer 62 jaar)
tr. Beets 31-05-1896 Jacob Breeuwer, geb. Wormerveer 28-01-1873, Houtzager - Schipper, overl. Haarlem 14-02-1941 (68 jaar), zn. van Gerrit Breeuwer (geb. Wormerveer 04-04-1840, Winkelier) en Antje Rol (geb. Wormerveer 19-05-1839)

Kinderen:

1 Trijntje, geb. Beets 1899
tr. Beets 25-04-1919 Cornelis Beets, geb. Middelie 1895
XgJan Hartog[IXb]
geb. De Rijp 03-12-1872, Visser, overl. Haarlemmerliede 08-08-1951 (78 jaar)
tr. De Rijp 01-05-1897 Grietje van Petten, geb. Graft 05-03-1874, overl. Haarlemmerliede 30-11-1947 (73 jaar), dr. van Abraham van Petten (geb. 1847)

Kinderen:

1 Aldert Jan, geb. Wormer 09-12-1897, overl. Amsterdam 04-04-1959 (61 jaar)
2 Neeltje, geb. Wormer 07-01-1900
tr. Rotterdam 21-01-1931 Dirk Hendrik van der Elst, geb. Rotterdam 18-02-1892, zn. van Jacobus Francois van der Elst en Jannigje Christina Verduin
3 Abraham, geb. Wormer 01-04-1901, Sluisknecht, overl. Oudekerk a/d Amstel 15-12-1966 (65 jaar)
tr. Haarlemmerliede 15-10-1930 Johanna Christina Leich, geb. Katwijk 13-12-1905, overl. Oudekerk a/d Amstel 09-04-1990 (84 jaar), dr. van Anton Cornelis Leich en Geertje Stegeman
4 Willem, geb. Haarlemmerliede 26-04-1904
5 Aagje, geb. Haarlemmerliede 03-08-1907
6 Trijntje, geb. Haarlemmerliede 20-06-1909
7 Grietje, geb. Haarlemmerliede 08-12-1919, volgt XIi
XhWillem Hartog[IXb]
geb. De Rijp 11-10-1880, overl. Alkmaar 12-09-1961 (80 jaar)
tr. De Rijp 31-05-1906 Johanna de Haan, geb. Graft 22-11-1880, dr. van Cornelis de Haan (geb. Graft 1851, Houtzagersknecht) en Niesje van Koningsdaal (geb. Jisp 1845, overl. De Rijp 14-01-1940)

Kinderen:

1 Aagje, geb. De Rijp 30-08-1907
tr. De Rijp 15-05-1931 Arie Scheepbouwer, geb. De Rijp 1905, Metselaar, woont de Rijp, zn. van Huibert Scheepbouwer (Metselaar) en Grietje Koning
2 Cornelia, geb. De Rijp 31-12-1914, overl. Alkmaar 12-10-1998 (83 jaar)
(1) tr. Edam 09-06-1934 Andries Klein , geb. Monnickendam 25-12-1911, overl. Alkmaar 14-04-1943 (31 jaar)
(2) tr. Alkmaar 03-07-1947 Adrianus Dekker , geb. Bergen 30-07-1911, overl. Alkmaar 22-08-1982 (71 jaar)
XIaTrijntje Hartog[Xb]
geb. Beets 04-07-1892, dienstbode, overl. Purmerend 05-05-1960 (67 jaar)
(1) tr. Beets 22-01-1914 Jan de Hart, geb. Avenhorn 19-03-1886, Vrachtrijder, Brandstoffenhandelaar, overl. Beemster 21-01-1919 (32 jaar)

Kinderen:

1 Pieter, geb. Beemster 06-11-1917
(2) tr. Beemster 20-05-1925 Hilbrand de Groot, geb. Beemster, Brandstoffenhandelaar, woont Beemster, zn. van Aarjan de Groot en Lijsbet Borsjes
XIbKlaas Hartog[Xb]
geb. Beets 30-07-1895, Arbeider, Broodbakker bij C.Koning te Oosthuizen, overl. Avenhorn 02-11-1970 (75 jaar)
(1) tr. Beets 10-01-1918 Grietje Dekker, geb. Berkhout 18-07-1895, dienstbode, woont Beets, Hoorn, overl. Hoorn 29-05-1937 (41 jaar), dr. van Pieter Dekker (geb. Berkhout 1872) en Meinoutje de Vries (geb. Grootebroek 1873)

Overleden te Hoorn op de Draafsingen no.62

Kinderen:

1 Willem Barend, geb. Beemster 29-04-1919, volgt XIIa
2 Meinoutje, geb. Beemster 28-12-1924
tr. Avenhorn 27-07-1948 Hendrik Beuving, geb. Wildervank 13-09-1924, overl. Capelle a/d IJssel 24-09-1977 (53 jaar)
3 Aafje, geb. Oudendijk 26-03-1927
(2) tr. Winterswijk 09-09-1938 Wilhelmina Te Paske, geb. Winterswijk 19-04-1906

Kinderen:

4 Gesina Wilhelmina, geb. Beets 05-12-1939
XIc Gezina Hartog[Xb]
geb. Beets 24-07-1901
tr. Beets 05-03-1925 Albert Jacobus Meereboer, geb. Warder 19-04-1902, Boerenarbeider, woont Warder, Oosthuizen, Ilpendam, zn. van Cornelis Meereboer (geb. Warder 22-05-1875, Koopman-Fouragehandelaar, overl. Warder 21-09-1928) en Immetje Keijzer (geb. Ilpendam 18-07-1879)

Kinderen:

1 Cornelis, geb. Beets 21-02-1921
2 Barend, geb. Beets 20-05-1931
XIdPieter Hartog[Xc]
geb. Beets 05-06-1893, Fabrieksarbeider (Linoleumfabriek), overl. Wormerveer 01-06-1963 (69 jaar)
tr. Wormerveer 15-01-1916 Guurtje Meyns, geb. Wormerveer 02-12-1895, overl. Wormerveer 20-12-1962 (67 jaar), dr. van Klaas Meyns (Pakhuisknecht) en Elisabeth Schoen

Kinderen:

1 Willem, geb. Krommenie 17-07-1916, volgt XIIb
2 Elisabeth, geb. Krommenie 24-01-1930
tr. Wormerveer 12-07-1950 ??? J.Blonk, geb. Wormerveer 27-07-1923
XIeWillem Hartog[Xc]
geb. Beets 05-06-1893, Spoorwegbeambte; Zagenslijper, overl. Oostzaan 26-01-1932 (38 jaar)
tr. Zaandijk 20-02-1913 Jacoba Koster, geb. Hoogkarspel 09-08-1890, dienstbode (N00001913), dr. van Sieuwert Koster en Geertje Burger

Kinderen:

1 Willem, geb. Zaandijk 17-03-1913, volgt XIIc
2 Sieuwert, geb. Venhuizen 21-09-1914
3 Pieter, geb. Berkhout 29-03-1916, volgt XIId
4 Maarten, geb. Berkhout 23-11-1918, volgt XIIe
5 Pietertje, geb. Grootebroek 12-09-1920, volgt XIIf
6 Geertje, geb. Heiloo 27-09-1925, overl. Zaandam 01-10-1944 (19 jaar)
XIfTrijntje Hartog[Xc]
geb. Beets 05-09-1895, overl. Laren 20-11-1982 (87 jaar)
tr. Zaandijk 29-04-1920 Cornelis Louw, geb. Oosthuizen 26-06-1893, overl. Hilversum 20-02-1973 (79 jaar)

Kinderen:

1 Maria Petronella, geb. Zaandijk 20-02-1921
2 Johan Bernard, geb. 's Gravenhage 10-10-1925, overl. 's Gravenhage 09-03-1981 (55 jaar)
3 Willem Kees, geb. 's Gravenhage 30-11-1930
XIg Jan Hartog[Xc]
geb. Beets 06-09-1900, Kistenmaker - Fabrieksarbeider (stijfselfabriek) - Timmerman, overl. Zaanstad 27-04-1974 (73 jaar)
tr. Zaandijk 15-04-1926 Hendrika Albers, geb. Zaandam 21-07-1904, dr. van Hendrik Albers (geb. Anna Palowna 21-06-1875, overl. Zaandam 21-06-1922) en Maatje van der Hoofd (geb. Sommelsdijk 29-07-1878)

Kinderen:

1 Hendrik, geb. Koog a/d Zaan 25-02-1927, volgt XIIg
2 Willem, geb. Koog a/d Zaan 01-07-1928, volgt XIIh
3 Hetty, geb. Koog a/d Zaan 15-11-1937
XIhBarend Hartog[Xc]
geb. Beets 20-01-1904
tr. Zaandijk 19-07-1928 Guurtje Groot, geb. Zaandam 1905, dr. van Pieter Groot en Geertje Gravesteijn

Kinderen:

1 Frida, geb. Zaandam 02-05-1931
XIiGrietje Hartog[Xg]
geb. Haarlemmerliede 08-12-1919
tr. Halfweg 10-05-1949 Frederik Bertus Bennis, geb. Amsterdam 01-08-1918

Kinderen:

1 Gonda, geb. Amsterdam 02-05-1947
2 Jan, geb. Amsterdam 30-07-1948
3 Margriet, geb. Amsterdam 23-05-1952
XIIaWillem Barend Hartog[XIb]
geb. Beemster 29-04-1919
tr. Deventer 28-05-1941 Anna Klunder, geb. Deventer 21-12-1919

Kinderen:

1 Klaas, geb. Deventer 28-09-1942
2 Martha, geb. Deventer 11-12-1944
tr. Deventer 01-04-1966 Gerrit Willem Dam, geb. Deventer 02-10-1944
3 Herman, geb. Deventer 11-01-1948, volgt XIIIa
XIIbWillem Hartog[XId]
geb. Krommenie 17-07-1916 om 13:00 uur, Filiaalchef, overl. Werfstermolen 26-11-1984 (68 jaar)
tr. Wormerveer 17-12-1939 Grietje Groot, geb. Enge Wormer 12-08-1917

Kinderen:

1 Willem, geb. Zaandam 12-06-1940
tr. Zaandam 29-08-1969 Simone Kunst, geb. Heiloo 09-04-1941
2 Annelies, geb. Koog a/d Zaan 23-07-1943
3 Pieter, geb. Purmerend 15-05-1945
tr. Zaandam 30-03-1973 Marijke Schutz, geb. Zaandam 24-10-1948
4 Carla, geb. Purmerend 20-12-1948
tr. Krommenie 08-04-1970 Aren Vroeg In de Wei, geb. Aalsmeer 26-11-1944
XIIcWillem Hartog[XIe]
geb. Zaandijk 17-03-1913, Tuinman, woont Boomkampstraat 24, overl. Alkmaar
tr. Alkmaar 04-12-1935 Trijntje Maria Visser, geb. Alkmaar 18-06-1913, dr. van Harmtien Harsevoort (geb. Assen 10-09-1882, overl. Alkmaar 13-09-1952)

Kinderen:

1 Tinie Jacoba, geb. Alkmaar 05-04-1938, volgt XIIIb
2 Willie Aafje, geb. Alkmaar 30-08-1943
tr. Alkmaar 16-09-1965 Jan Jacob Groen, geb. Alkmaar 23-01-1949
3 Geertje Nellie, geb. Alkmaar 13-03-1946
tr. Alkmaar 21-10-1965 Ernst Beumer, geb. Alkmaar 03-12-1943
XIIdPieter Hartog[XIe]
geb. Berkhout 29-03-1916, Chocolatier, overl. Hoorn 22-06-1996 (80 jaar)
tr. Velsen 22-07-1948 Maria Popping, geb. Zaandam 22-03-1930, overl. Hoorn 01-02-2001 (70 jaar), dr. van Coenraad Joseph Popping en Jantje Maria Olthof

Kinderen:

1 Jantje Maria Jacoba, geb. Hoorn 17-11-1949, overl. Hoorn 14-01-1950 (1 maand)
2 Maria Petronella, geb. Hoorn 28-01-1951, volgt XIIIc
3 Pieter Coenraad, geb. Hoorn 17-02-1952, volgt XIIId
4 Willem, geb. Hoorn 17-04-1955
5 Jantje Maria Jacoba, geb. Hoorn 15-08-1958
tr. Enkhuizen 19-08-1981 Abraham de Graaf, geb. Enkhuizen 01-11-1957. Gescheiden 2006
6 Johanna, geb. Hoorn 15-02-1960, volgt XIIIe
7 Rieuwert, geb. Hoorn 07-01-1967
XIIeMaarten Hartog[XIe]
geb. Berkhout 23-11-1918, overl. Assendelft
tr. Assendelft 23-11-1948 Vrouwkje van Dijk, geb. Achlum

Kinderen:

1 Willem, geb. Assendelft 13-04-1950
tr. Wormerveer 17-12-1971 Yvonne Vogtschmid, geb. Wormerveer 01-11-1951
2 Elia, geb. Assendelft 23-05-1951
tr. Zaandijk 28-02-1974 Robert Ernst Hesselman, geb. Koog a/d Zaan 03-11-1949
XIIfPietertje Hartog[XIe]
geb. Grootebroek 12-09-1920
tr. Zaandam 13-05-1944 Hendrikus Johannes Bouquet, geb. Zaandam

Kinderen:

1 Hendrikus Johannes, geb. Zaandam 26-02-1944, overl. Zaandam 25-04-1949 (5 jaar)
2 Wilko, geb. Zaandam 15-01-1947
3 Margareta, geb. Zaandam 15-04-1954
4 Nellie, geb. Zaandam 14-04-1956
5 Peter, geb. Zaandam 31-12-1958
6 Martin, geb. Zaandam 24-09-1969
XIIgHendrik Hartog[XIg]
geb. Koog a/d Zaan 25-02-1927
tr. Koog a/d Zaan 01-07-1953 Jacoba Heijnis, geb. Zaandam 20-07-1929

Kinderen:

1 Max, geb. Zaandam 03-07-1954
tr. Zaandijk 26-03-1987 Karin Kelder, geb. Krommenie 24-04-1957
2 Carla, geb. Zaandam 11-07-1956
tr. Dik Kelder, geb. Krommenie 02-05-1956
3 Martin, geb. Zaandam 05-05-1959
XIIhWillem Hartog[XIg]
geb. Koog a/d Zaan 01-07-1928, Ambtenaar
tr. Koog a/d Zaan 01-07-1953 Maria Verdonk, geb. Nelson (Can) 01-08-1929

Kinderen:

1 Marian, geb. Utrecht 28-12-1957
2 Petra, geb. Utrecht 28-04-1961
XIIIaHerman Hartog[XIIa]
geb. Deventer 11-01-1948
tr. Deventer 09-05-1969 Wilhelmina Alberdina Roelofsen, geb. Vriezeveen 07-05-1951

Kinderen:

1 Adriaan, geb. Deventer 24-09-1969
tr. Deventer 25-02-1994 Antionette Eugenie Jacoba Bruyns, geb. Deventer 03-11-1964
2 Patricia, geb. Deventer 03-12-1971
3 Richard, geb. Deventer 03-12-1971
XIIIb Tinie Jacoba Hartog[XIIc]
geb. Alkmaar 05-04-1938
tr. Alkmaar 17-12-1960 Ronald Cornelis Schot, geb. Batavia 05-08-1936, overl. Veere 08-10-2004 (68 jaar)

Kinderen:

1 Marianne Ingrid, geb. Alkmaar 01-01-1963
2 Robert Frank, geb. Alkmaar 01-12-1964
XIIIc Maria Petronella Hartog[XIId]
geb. Hoorn 28-01-1951
tr. Hoorn 11-11-1970 Cornelis van Elsland, geb. Zaandam 26-06-1946

Kinderen:

1 Cornelis, geb. Hoorn 10-12-1973
2 Chris, geb. Hoorn 28-12-1976
XIIIdPieter Coenraad Hartog[XIId]
geb. Hoorn 17-02-1952, Bakker - Zeeman - Magazijnmedewerker
tr. Georgetown (Guyana) 26-05-1975 Joyce Bernadette Spencer, geb. Georgetown (Guyana) 08-03-1952

Kinderen:

1 Maria Angelina, geb. Hoorn 04-10-1987
2 Leroy, geb. Hoorn 04-10-1987
XIIIeJohanna Hartog[XIId]
geb. Hoorn 15-02-1960, woont Hoorn - Amsterdam
tr. Amsterdam 31-08-1984 Jan Snoek, geb. Amsterdam 25-02-1961, woont Amsterdam

Kinderen:

1 Mandy, geb. Amsterdam
2 Danny, geb. Amsterdam 26-08-1987